Khó khăn trong cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng

.

Công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, phục hồi và quản lý sau cai tiếp tục được thành phố quan tâm thực hiện hiệu quả. Đặc biệt, sau khi tái hòa nhập cộng đồng, các ngành chức năng và địa phương có nhiều chính sách hỗ trợ, giúp người nghiện rời xa ma túy... Tuy nhiên, hiện nay công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do các tổ chức, cá nhân chưa dành sự quan tâm trong việc cung cấp dịch vụ cho vấn đề này.

Đại diện các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn phường Thuận Phước (quận Hải Châu) gặp gỡ, động viên những trường hợp nằm trong diện được hỗ trợ chính sách dự phòng nghiện. Ảnh: NGỌC QUỐC
Đại diện các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn phường Thuận Phước (quận Hải Châu) gặp gỡ, động viên những trường hợp nằm trong diện được hỗ trợ chính sách dự phòng nghiện. Ảnh: NGỌC QUỐC

Thời gian qua, nhờ sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các sở, ngành và địa phương, công tác phòng, chống tệ nạn ma túy nói chung, công tác cai nghiện đạt được những kết quả quan trọng. Hầu hết số người nghiện phát hiện đều được tổ chức cai nghiện và hỗ trợ giúp đỡ sau cai nghiện; góp phần vào sự ổn định an ninh trật tự xã hội trên địa bàn thành phố...

Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Nguyễn Thành Nam cho biết, 6 tháng đầu năm, UBND các phường, xã lập hồ sơ cai nghiện tại gia đình, cộng đồng cho 12 người, nâng tổng số người được tổ chức cai nghiện lên 29 người; cấp giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cai nghiện cho 10 người. Hiện còn 19 người đang cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, trong đó 17 người có việc làm. Hầu hết các địa phương tổ chức tốt việc lập hồ sơ, tổ chức điều trị, cắt cơn, giải độc và phân công theo dõi, kèm cặp, kiểm danh, kiểm diện, đánh giá định kỳ đối với các trường hợp sau điều trị cắt cơn. Các quận, huyện ban hành kế hoạch, lồng ghép công tác dự phòng nghiện, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện. Đặc biệt, để triển khai thực hiện công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tham mưu UBND thành phố ban hành công văn chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập tham gia quy trình cai nghiện. UBND huyện Hòa Vang ban hành quyết định công bố Cơ sở xã hội Bầu Bàng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng. Trung tâm Công tác xã hội gửi hồ sơ đề nghị UBND quận Hải Châu thẩm định, công bố đủ điều kiện tham gia cung cấp dịch vụ cai nghiện tại cộng đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng vẫn còn những tồn tại, khó khăn, vướng mắc. Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, trên địa bàn thành phố hiện chưa có tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng. UBND các quận, huyện chưa thực hiện giao nhiệm vụ cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng theo quy định.

Bên cạnh đó, một số cán bộ phụ trách công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại cơ sở kiêm nhiệm nhiều việc nên việc bố trí thời gian cũng như triển khai các hoạt động chuyên môn, nhất là các hoạt động liên quan đến quản lý, tư vấn cho người cai nghiện còn gặp nhiều khó khăn. Các tổ chức, cá nhân chưa dành nhiều sự quan tâm trong việc tham gia cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng. Đặc biệt, bản thân người nghiện và gia đình chưa hợp tác với chính quyền địa phương, người nghiện chưa tự giác đăng ký cai nghiện; phần lớn các đối tượng quản lý sau cai nghiện tâm lý còn e ngại, không hợp tác trong quá trình tiếp xúc, trao đổi tâm tư, nguyện vọng với cán bộ được phân công giúp đỡ...

Do vậy, cần tổ chức nhiều mô hình truyền thông, tư vấn để làm tốt công tác dự phòng nghiện và tái nghiện. Đồng thời, đa dạng các hình thức điều trị, cai nghiện ma túy, gồm: cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện, điều trị thay thế bằng methadone và kết nối các dịch vụ hỗ trợ xã hội sẵn có tại địa phương. Bên cạnh đó, tổ chức nghiên cứu, sản xuất các bài thuốc và phương pháp điều trị, cai nghiện ma túy an toàn, hiệu quả, đặc biệt là điều trị các rối loạn do sử dụng ma túy tổng hợp… Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố, các đơn vị, địa phương cần tiếp tục triển khai các chỉ thị, nghị quyết, chương trình của Trung ương và địa phương về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới. Trọng tâm là triển khai thực hiện chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 1452/QĐ-TTg ngày 31-1-2022 của Thủ tướng Chính phủ gắn với đề án thực hiện chương trình “5 không”, “3 có”, “4 an” và thực hiện mục tiêu thành phố không có người nghiện ma túy không được kiểm soát trong cộng đồng. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hành vi tổ chức, chứa chấp, lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy.

Liên quan đến công tác này, UBND thành phố đã chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng. Đồng thời, thường xuyên rà soát, đánh giá thực trạng người nghiện ma túy trên địa bàn, đề ra các giải pháp và xây dựng kế hoạch cai nghiện ma túy phù hợp, góp phần xây dựng môi trường xã hội lành mạnh không có tệ nạn ma túy. Ngoài ra, tăng cường tuyên truyền các chính sách, pháp luật về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy; vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, xây dựng địa bàn trong sạch, tham gia giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tìm kiếm việc làm, tái hòa nhập cộng đồng và dự phòng tái nghiện... “Sở Lao đông, Thương binh và Xã hội tiếp tục tập trung kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác dự phòng nghiện, cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; cai nghiện ma túy tự nguyện, quản lý sau cai nghiện”, ông Nguyễn Thành Nam khẳng định.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.