Hơn 95% người dân tham gia bảo hiểm y tế

.

Báo cáo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố cho biết, năm 2018, hầu hết các chỉ tiêu quan trọng đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Cụ thể, có thêm 1.594 đơn vị tham gia BHXH, tăng 503 đơn vị so với năm trước; 240.335 người tham gia BHXH, BHYT, tăng 2,41% so với năm trước, đạt 100,36% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Trong số này có 3.418 người tham gia BHXH tự nguyện, 227.026 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), tăng 2,73% so với năm trước.

Toàn thành phố có trên 1 triệu người tham gia BHYT, độ bao phủ BHYT toàn dân đạt 95,90%. Tổng số tiền thu BHXH, BHYT, BHTN trên 5.000 tỷ đồng, tăng 11,39% so với năm 2017.

Trong năm 2018, các đơn vị còn nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN 200 tỷ đồng.

T.S

 

;
;
.
.
.
.
.