Vượt dự toán chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế hơn 74 tỷ đồng

.

Ngày 17-10, Bảo hiểm xã hội thành phố cho biết, đơn vị này vừa ký Công văn số 1679/BHXH-GĐBHYT về tình hình thực hiện dự toán chi phí khám, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) 9 tháng đầu năm 2019 gửi Sở Y tế và các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn.

Theo đó, tính đến ngày 30-9, thành phố Đà Nẵng đã chi hơn 1.740 tỷ đồng trong việc KCB BHYT, vượt dự toán giao 9 tháng đầu năm 74,4 tỷ đồng. Công tác kiểm tra, giám định cho thấy, có 20 cơ sở KCB vượt dự toán; trong đó, một số cơ sở KCB vượt dự toán rất cao và khó có khả năng cân đối được, như Bệnh viện Đa khoa Gia đình (vượt 55,45%), Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Đà Nẵng (vượt 43,05%), Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng (vượt 29,67%), Bệnh viện Đà Nẵng (vượt 16,58%), Bệnh viện C Đà Nẵng (vượt 16,97%), Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, (vượt 8,98%)...

Tình trạng vượt dự toán chi KCB BHYT cũng xảy ra ở khối trung tâm y tế quận, huyện; trong đó Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu vượt dự toán chi cao nhất với hơn 25,2%.

PHAN CHUNG

;
;
.
.
.
.
.