Đề xuất tiếp tục cách ly tập trung người nhập cảnh vào Đà Nẵng

.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24-4 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới, đồng thời duy trì thành quả phòng, chống dịch bệnh trong thời gian qua tại thành phố Đà Nẵng, ngày 6-5, Sở Y tế có văn bản đề xuất UBND thành phố tiếp tục áp dụng cách ly y tế tập trung đối với người Việt Nam và người nước ngoài (kể cả chuyên gia, nhà quản lý, lao động kỹ thuật cao) nhập cảnh vào Việt Nam đủ 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh để phòng, chống Covid-19; cách ly y tế tại cơ sở lưu trú hoặc trụ sở làm việc, cơ quan đại diện quốc tế đối với người nhập cảnh vì mục đích ngoại giao, công vụ, thành viên cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức quốc tế, cơ quan lãnh sự.

Trước đó, nhằm thực hiện Công văn số 2738/UBND-VHXH ngày 27-4 của UBND thành phố về việc nhập cảnh đối với người nước ngoài tại Việt Nam, Sở Y tế đã áp dụng cách ly 55 trường hợp (gồm 52 người Việt Nam, 3 người nước ngoài) khi nhập cảnh vào Đà Nẵng.

* Trong khi đó, Sở Y tế cũng vừa yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố tăng cường quản lý các phương pháp phòng, chống Covid-19 bằng thuốc và các phương pháp y học cổ truyền. Theo đó, Sở Y tế thành phố yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh y học cổ truyền nghiêm túc thực hiện các hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế, các cơ quan liên quan tại Công văn số 1306/BYT-YDCT ngày 17-3-2020 về việc tăng cường phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 bằng thuốc và các phương pháp y học cổ truyền; giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố tiếp tục truyền thông các nội dung phòng, chống Covid-19 theo tài liệu hướng dẫn của Bộ Y tế. Sở Y tế sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan thanh, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.

PHAN CHUNG

;
;
.
.
.
.
.