Mỗi ngày thu gom, xử lý 5 tấn rác y tế

.

Ngày 23-7, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra công tác phân loại, thu gom và xử lý rác thải y tế, rác thải sinh hoạt có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại một số bệnh viện, khu vực cách ly y tế. Hiện khối lượng rác thải y tế phát sinh tại các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn thành phố (chưa kể bệnh viện dã chiến) gần 3 tấn/ngày được các cơ sở y tế trực tiếp chuyển giao cho đơn vị có giấy phép phù hợp ngoài phạm vi thành phố Đà Nẵng vận chuyển và xử lý theo quy định, chủ yếu là Công ty TNHH Thương mại và xây dựng An Sinh.

Còn rác thải có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại các cơ sở cách ly y tế tập trung, các khu vực dân cư cách ly y tế, cảng hàng không, các trạm y tế đang cách ly y tế, các điểm chốt chặt kiểm soát dịch bệnh được giao cho Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng thu gom, xử lý với khối lượng rác đang được xử lý tại lò đốt ST-200 là 2 tấn/ngày. Bên cạnh đó, Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng thu gom khoảng 20 tấn rác thải sinh hoạt thông thường tại các bệnh viện, cơ sở cách ly y tế, khu vực dân cư cách ly y tế... và xử lý chôn lấp tại một khu vực riêng của bãi rác Khánh Sơn.

Qua kiểm tra thực tế, Sở Tài nguyên và Môi trường đánh giá, về cơ bản, công tác tập kết, phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý đối với rác thải y tế, rác thải có nguy cơ lây nhiễm Covid-19, rác thải thông thường của các đơn vị tại các cơ sở y tế, cơ sở cách ly y tế, khu vực dân cư cách ly y tế... bảo đảm yêu cầu đặt ra. Tuy nhiên, Sở Y tế cần chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế lớn lắp đặt camera giám sát tại khu vực lưu giữ rác thải y tế, rác thải sinh hoạt thông thường và truyền hình ảnh về Sở Tài nguyên và Môi trường để giám sát công tác phân loại, thu gom, chuyển giao các loại rác này cho đơn vị xử lý.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích