Phân bổ vắc-xin phòng Covid-19

.

Ngày 13-8, UBND thành phố có thông báo gửi Sở Y tế và UBND các quận, huyện về việc phân bổ vắc-xin phòng Covid-19. Theo đó, UBND thành phố giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp UBND các quận, huyện và đơn vị chức năng liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 5946/BYT-DP về việc phân bổ vắc-xin; kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý ngay những vướng mắc vượt thẩm quyền trong quá trình thực hiện.

Trước đó, Bộ Y tế dự kiến phân bổ các nguồn vắc-xin có cam kết, viện trợ và ký hợp đồng trong năm 2021 cho thành phố Đà Nẵng với số lượng hơn 1,57 triệu liều (phân bổ đến hết tháng 7-2021 là 198.110 liều và dự kiến từ tháng 8 đến tháng 12-2021 là 1.373.063 liều) để tiêm cho gần 827.000 người từ 18 tuổi trở lên (đạt 95% dân số thành phố).

Căn cứ số lượng vắc-xin dự kiến tiếp nhận, UBND thành phố thành lập Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 thành phố; đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, bảo đảm an toàn trong tiêm chủng, sớm đạt miễn dịch cộng đồng. Theo Sở Y tế, thành phố thiết lập 10 điểm tiêm, với 100 đội tiêm.

Bên cạnh đó, Sở Y tế đề xuất UBND thành phố tối ưu hóa tại các điểm tiêm, tổ chức tiêm thành 2 ca/ngày, thời gian tiêm 14 tiếng/ngày. Với số lượng điểm tiêm như hiện nay và việc tăng thời gian tiêm, thành phố có thể tiêm hơn 20.000 mũi/ngày. Nếu được cấp vắc-xin như cam kết của Bộ Y tế, đến cuối năm 2021, thành phổ sẽ tiêm đạt 95% dân số thành phố từ đủ 18 tuổi.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.