.

Chuyên nghiệp hóa việc đánh giá cán bộ, công chức

.

Trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện mô hình phần mềm hỗ trợ đánh giá kết quả làm việc của cán bộ, công chức ở UBND quận Hải Châu tác động tích cực đến chất lượng làm việc của cán bộ, công chức.

Việc đổi mới phương thức đánh giá này không chỉ tạo sự công bằng cho cán bộ, công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả mà còn góp phần làm cho công tác đánh giá ngày càng đi vào thực chất. Đặc biệt, việc nâng cấp phân hệ “Đánh giá mức độ hài lòng của công dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công” tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công dân và tổ chức trong việc đánh giá cán bộ, công chức của quận so với công nghệ trước đây.

Ông Phan Hữu Phụng, chuyên viên Phòng Nội vụ quận Hải Châu cho biết: “Đầu tháng 11-2016, UBND quận Hải Châu triển khai nâng cấp phân hệ “Đánh giá mức độ hài lòng của công dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công” và hiện phần mềm này đang hoạt động khá tốt.

Đặc biệt, trước đây chức năng cài đặt cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận một cửa do Sở Nội vụ quản lý, thì nay đã phân cấp cho UBND quận. Ưu điểm của việc nâng cấp phân hệ này là tiêu chí đánh giá gọn hơn và tổng hợp kết quả nhanh hơn. Sau khi được giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa, công dân và tổ chức có thể vào địa chỉ http://cchc.danang.gov.vn hoặc trang thông tin điện tử của UBND quận Hải Châu để gõ tên hoặc mã biên nhận hồ sơ để đánh giá mức độ hài lòng của mình”.

Hệ thống theo dõi, đánh giá xếp hạng cải cách hành chính (http://cchc.danang.gov.vn) được Sở Nội vụ triển khai từ năm 2012 và đã bộc lộ bất cập, hạn chế về tính năng cũng như công nghệ. Do đó, từ quý 2 năm 2016, Sở Nội vụ bắt đầu thực hiện nâng cấp, chuyển đổi một số phân hệ sang nền tảng công nghệ mới. Hệ thống mới được tích hợp vào nền tảng công nghệ của hệ thống Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và đánh giá kết quả làm việc nhằm phục vụ cho các báo cáo định kỳ như: Báo cáo cải cách hành chính, báo cáo thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU và báo cáo tình hình xử lý hồ sơ một cửa…

Tuy nhiên, phân hệ đánh giá mức độ hài lòng của công dân, tổ chức đến nay mới được hoàn thành và đưa vào triển khai trong quý 3 năm 2016 tại các quận, huyện, phường, xã. Với việc nâng cấp mới này, phân hệ “Đánh giá mức độ hài lòng của công dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công” sẽ khắc phục các nhược điểm của hệ thống cũ như: Tăng tốc độ hệ thống lên 300% so với phiên bản cũ; cho phép đơn vị, địa phương tự cấu hình danh sách công chức tiếp nhận hồ sơ để đánh giá và kết nối Hệ thống quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức.

Trong khi đó, các tính năng hỗ trợ như thống kê, thiết lập đường dẫn đánh giá hoạt động vẫn tương tự như phiên bản cũ. Toàn bộ dữ liệu khảo sát các năm trước được chuyển đổi nguyên trạng sang hệ thống mới.

Ngoài việc đánh giá cán bộ, công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông qua phần mềm trên, UBND quận Hải Châu còn triển khai nhiều giải pháp mới để nâng cao chất lượng phục vụ công dân, tổ chức.

Đặc biệt, cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã giúp giải quyết nhanh gọn nhiều thủ tục hồ sơ và giảm phiền hà cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp; đồng thời góp phần chống hành vi quan liêu, tham nhũng, cửa quyền của cán bộ, công chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước. Bên cạnh đó, quận thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra tại các đơn vị trực thuộc, trong đó tập trung vào Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Từ đó, phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các thiếu sót và những hạn chế còn tồn tại trong công tác nghiệp vụ.

Qua 9 tháng triển khai thu thập ý kiến của công dân, tổ chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND quận Hải Châu, đã có 816 lượt khảo sát đối với dịch vụ công, trong đó có đến 99% số lượt đánh giá mức độ hài lòng.

Điều này cho thấy công tác khảo sát mức độ hài lòng tại UBND quận đã được đẩy mạnh, nhất là kết hợp việc hướng dẫn người dân khi đến làm hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả với việc nhắc nhở họ thực hiện đánh giá kết quả làm việc của cán bộ, công chức. Với những nỗ lực của mình, UBND quận Hải Châu đã được thành phố xếp hạng nhất về ứng dụng công nghệ thông tin, hạng hai về kết quả công tác cải cách hành chính và xếp loại xuất sắc về công tác văn thư, lưu trữ so với các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

GIA HUY

;
.
.
.
.
.