Infographic - 4 trường hợp được miễn lệ phí đăng ký xe cơ giới

ĐNO - Theo Thông tư 60/2023/TT-BTC ngày 7-9-2023 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, từ 22-10-2023, có 4 trường hợp được miễn lệ phí đăng ký xe cơ giới.

 THU DUYÊN - B.T

;
;
.
.
.
.
.