Infographic - Quốc hội chính thức thông qua việc cải cách tiền lương từ 1-7-2024

ĐNO - Sáng 10-11, với 94,33% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024.

 

THANH QUỲNH-BT

;
;
.
.
.
.