Infographic - Điều kiện xác định người bị phơi nhiễm, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

ĐNO - Từ 10-12-2023, Quyết định 24/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp chính thức có hiệu lực. Theo đó, mẫu máu sử dụng xét nghiệm phải lấy từ người bị phơi nhiễm với HIV tại thời điểm từ đủ 30 ngày đến trước 180 ngày kể từ thời điểm bị tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

 THU DUYÊN - B.T

;
;
.
.
.
.
.