Infographic - Mở mới 4 tuyến buýt không trợ giá

ĐNO - Sở Giao thông vận tải vừa công bố vận hành 4 tuyến buýt không trợ giá. Đây là 4 tuyến buýt được thiết kế mới, có số hiệu 03, 09, 13, 14, hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp đầu tư vận hành không trợ giá của thành phố.

 Đồ họa: THANH QUỲNH

;
;
.
.
.
.