Infographic - Tặng quà Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

ĐNO - Ngày 26-12-2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký Quyết định số 1583/QĐ-CTN về việc tặng quà cho một số đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Cụ thể, có 2 mức quà tặng là 300.000 đồng/suất và mức 600.000 đồng/suất. Đối với thành phố cũng có quy định mức tặng quà Tết thực hiện theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

Đồ họa: THANH QUỲNH

;
;
.
.
.
.