Infographic - Đà Nẵng có 51/56 phường, xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế

ĐNO - UBND thành phố Đà Nẵng vừa công bố 51/56 phường, xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2030, theo Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 12-1-2024. UBND thành phố cũng giao Sở Y tế chỉ đạo duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt.

 

THU DUYÊN

;
;
.
.
.
.
.