Infographic - Phương án tổ chức giao thông khu vực chợ Hàn

ĐNO - UBND thành phố ban hành văn bản số 114 /UBND SGTVT về phương án tổ chức giao thông khu vực chợ Hàn (đoạn từ đường Nguyễn Thái Học đến Hùng Vương).

 Đồ họa: THANH QUỲNH

;
;
.
.
.
.