Bộ Giao thông đồng ý, VEC tăng phí 4 tuyến cao tốc từ ngày 1-2

ĐNO - Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản đồng ý cho Tổng Công ty Đường cao tốc Việt Nam (VEC) tăng phí 4 tuyến đường cao tốc do đơn vị này quản lý, khai thác. VEC thông báo tăng phí 4 tuyến cao tốc thêm 5% và 12% từ ngày 1-2.

Q.THẢO

;
;
.
.
.
.
.