Infographic - Quy mô chợ hoa Tết Giáp Thìn 2024

ĐNO - Công ty Công viên - Cây xanh đã hoàn tất công tác chuẩn bị ban đầu để tổ chức chợ hoa Tết Giáp Thìn với quy mô 267 lô bán hàng tại khu vực Cung Thể thao Tiên Sơn.

 Đồ họa: THANH QUỲNH

;
;
.
.
.
.