Infographic - Đà Nẵng hỗ trợ thành lập mới 50 hợp tác xã, tổ hợp tác trong năm 2024

ĐNO - Liên minh Hợp tác xã (HTX) thành phố tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025. Báo cáo tại hội nghị cho biết, toàn thành phố có 424 tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX.

Đồ họa: QUANG THẢO

;
;
.
.
.
.
.