Tranh cổ động - điểm nhấn tuyên truyền phòng chống Covid-19

.

Cuộc vận động sáng tác tranh cổ động phòng chống dịch bệnh Covid-19 đã nhận được 103 tranh tham gia của 23 họa sỹ trên toàn quốc qua đó đã góp phần chung tay vào công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tranh cổ động tấm lớn được đặt ở các điểm nút giao thông của Hà Nội. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Tranh cổ động tấm lớn được đặt ở các điểm nút giao thông của Hà Nội. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Tranh cổ động được dán, treo ở các trụ sở cơ quan, trường học. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Tranh cổ động được dán, treo ở các trụ sở cơ quan, trường học. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Tranh cổ động tấm lớn được đặt ở các điểm nút giao thông của Hà Nội. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Tranh cổ động tấm lớn được đặt ở các điểm nút giao thông của Hà Nội. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Tranh cổ động tấm lớn được đặt ở các điểm nút giao thông của Hà Nội. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Tranh cổ động tấm lớn được đặt ở các điểm nút giao thông của Hà Nội. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Tranh cổ động - Điểm nhấn của ngành văn hóa trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Tranh cổ động - Điểm nhấn của ngành văn hóa trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

 

Tranh cổ động được dán ở những điểm dễ thu hút trên khu vực phố cổ của Hà Nội. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Tranh cổ động được dán ở những điểm dễ thu hút trên khu vực phố cổ của Hà Nội. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Tranh cổ động được dán, treo ở các trụ sở cơ quan, trường học. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Tranh cổ động được dán, treo ở các trụ sở cơ quan, trường học. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Tranh cổ động tuyên truyền tới các các ngõ phố của Hà Nội. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Tranh cổ động tuyên truyền tới các các ngõ phố của Hà Nội. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Tranh cổ động đặt trên phố Giảng Võ. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Tranh cổ động đặt trên phố Giảng Võ. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Tranh cổ động được dán ở lối vào chợ Đồng Xuân. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Tranh cổ động được dán ở lối vào chợ Đồng Xuân. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Tranh cổ động đặt trên phố Giảng Võ. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Tranh cổ động đặt trên phố Giảng Võ. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Tranh cổ động được dán ở những điểm dễ thu hút trên khu vực phố cổ của Hà Nội. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Tranh cổ động được dán ở những điểm dễ thu hút trên khu vực phố cổ của Hà Nội. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

 Theo TTXVN/Vietnam+

;
;
.
.
.
.
.