Trailer 'Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2022'

.

ĐNO - Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2022 là sự kiện xúc tiến đầu tư nổi bật của thành phố dự kiến tổ chức ngày 25-6 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Diễn đàn là dịp để Đà Nẵng quảng bá tiềm năng, lợi thế, cơ hội đầu tư của thành phố đến với doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế quan tâm lựa chọn, quyết định đầu tư, tranh thủ thu hút các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước, nhất là nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)… trong bối cảnh mở cửa nền kinh tế sau thời gian dài ảnh hưởng Covid-19.

ĐNO 

;
;
.
.
.
.
.