Thông báo mời thầu

.

Thực hiện kế hoạch hoạt động của thỏa thuận hợp tác giữa Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, Ban quản lý dự án “Nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em thiệt thòi ở Việt Nam” tại thành phố Đà Nẵng đang triển khai gói dịch vụ in ấn tài liệu và các loại sách truyện cho thành phố.

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng thông báo các đơn vị có đủ điều kiện dự thầu đăng nhập vào website: http://muasamcong.mpi.gov.vn; để tham gia gửi hồ sơ dự thầu trước ngày 14/12/2021.

- Tên gói thầu: Dịch vụ in ấn các loại tài liệu, truyện mầm non và truyện tiểu học thuộc dự án Nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em thiệt thòi ở Việt Nam giai đoạn 2 tại thành phố Đà Nẵng do Tổ chức Save the Children International tại Việt Nam (SCI) tài trợ.

- Thông báo mời thầu số: 20211206793-00

Vậy Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng xin thông báo để các đơn vị có nhu cầu tham gia dự thầu đảm bảo theo quy định.

;
;
.
.
.
.
.