Từ phong trào sáng kiến đến hiệu quả các ý tưởng chuyển đổi số

.

Rút ngắn thời gian thao tác, nâng cao năng suất lao động hay kịp thời xử lý công việc từ những cảnh báo tự động - đây đều là hiệu quả đến từ việc áp dụng các sáng kiến phù hợp vào thực tiễn sản xuất tại đơn vị. Ý nghĩa hơn, những sáng kiến đã và đang được ứng dụng vào thực tế công tác cũng là những bước đi của Điện lực Liên Chiểu (trực thuộc PC Đà Nẵng) trong công cuộc chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sản xuất - kinh doanh, quản lý kỹ thuật trên địa bàn.

Những sáng kiến, những bước đi trong chuyển đổi số đã và đang góp phần tích cực nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trên địa bàn Điện lực Liên Chiểu quản lý.
Những sáng kiến, những bước đi trong chuyển đổi số đã và đang góp phần tích cực nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trên địa bàn Điện lực Liên Chiểu quản lý.

Là đơn vị có địa bàn quản lý lưới điện trải dài, phân bố dân cư không đồng đều nên công tác quản lý kỹ thuật tại đơn vị gặp khá nhiều khó khăn về thời gian di chuyển trong trường hợp xảy ra sự cố cũng như đi lại để bảo dưỡng, phát hiện các khiếm khuyết của lưới điện. Đối với những khu vực trên địa bàn có mật độ dân số cao, bài toán đảm bảo chất lượng điện năng đồng đều tại các vị trí luôn được đơn vị tính toán nhằm đưa ra phương án tối ưu.

Giải pháp đó đã được anh Trương Minh Tú, chuyên viên Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Điện lực Liên Chiểu và các đồng nghiệp nhen nhóm và xây dựng thành công sáng kiến chương trình cảnh báo chất lượng điện áp, vừa được PC Đà Nẵng công nhận vào quý III-2021.

Công cụ vận hành tự động thay cho việc vận hành thủ công trước đó khi xử lý vấn đề điện áp không đồng đều. Chương trình đã được lập trình cụ thể các công cụ phân tích số liệu, đưa ra cảnh báo tự động, nhờ đó đơn vị kịp thời tính toán phương án nâng dung lượng máy biến áp, tăng cường xuất tuyến mới… nhằm giải quyết các vấn đề trên. Sau thời gian đưa vào sử dụng chính thức, sáng kiến đã hỗ trợ tích cực cho công tác quản lý kỹ thuật tại đơn vị, giúp lên phương án chính xác vị trí cần giải quyết, từng bước nâng cao chất lượng điện năng phục vụ khách hàng sử dụng điện trên địa bàn.

Chưa dừng lại ở đó, nhóm tác giả đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI – một trong những nhân tố quan trọng của chuyển đổi số vào chương trình, qua đó thực hiện đề tài khoa học với tên gọi “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và thuật toán thông tin địa lý tự động phân tích cảnh báo điện áp”, được Tổng Công ty Điện lực miền Trung công nhận ý tưởng chuyển đổi số quý III-2021. Công nghệ AI được áp dụng vào chương trình sẽ dẫn đến một quá trình “tự học” các phương án giải quyết cho vấn đề chất lượng điện năng qua nhiều năm, và sau mỗi năm sẽ tự đề xuất ra các quyết định thay cho con người với sự cải tiến phù hợp với tình hình thay đổi của lưới điện hiện trạng. Các đề xuất phương án của công nghệ AI đi đúng trọng tâm và đặc biệt hỗ trợ giải quyết triệt để vấn đề đặt ra, từ đó nâng cao hơn nữa chất lượng điện năng phục vụ khách hàng sử dụng điện.

Tương tự như vậy, sáng kiến Quản lý kiểm soát công tác phúc tra chỉ số khách hàng tự động được công nhận vào cuối năm 2019 là tiện ích do nhóm tác giả Phòng Kinh doanh Điện lực xây dựng. Đây là tiện tích tự động thống kê, trích xuất dữ liệu từ chương trình quản lý khách hàng CMIS 3.0 để tổng hợp thành các bảng so sánh biến động sản lượng chi tiết của khách hàng qua từng tháng, từng năm. Công cụ đắc lực này sẽ giúp người làm công tác phúc tra chỉ số có thể dễ dàng rà soát dữ liệu, phát hiện các bất thường để xử lý kịp thời. Khi phát triển thành ý tưởng chuyển đổi số, anh Phạm Minh Long – một trong số các tác giả đã đề xuất việc sử dụng công nghệ AI để thay con người trong việc đánh giá dữ liệu biến động sản lượng, xem xét sự thay đổi của mức sử dụng bình quân của khách hàng nhằm giải quyết việc bỏ sót, sai số khi phúc tra, kiểm soát được sự bất thường chỉ số, nâng cao sự hài lòng của khách hàng sử dụng điện.

Đây chỉ là 2 sáng kiến tiêu biểu gần đây của năm 2021 trong số những sáng kiến đã không ngừng được áp dụng và nâng lên thành các ý tưởng chuyển đổi số tại Điện lực thời gian qua.

Song, có thể nói, tiền đề của những ý tưởng chuyển đổi số không dừng lại ở những sáng kiến đã được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất-kinh doanh tại đơn vị. Để có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo, Điện lực đã xây dựng kho số hóa dữ liệu đầy đủ và chính xác tuyệt đối để làm nền tảng phân tích, đề xuất. Thời gian qua, trong công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng, đơn vị đã số hóa 99,63% số hợp đồng mua bán điện, tỷ lệ thực hiện cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử đạt 99,7%, thực hiện cung cấp dịch vụ trực tuyến cấp độ 4 đạt 100%. Về mặt quản lý kỹ thuật, các hồ sơ lý lịch trạm biến áp, các tài liệu kỹ thuật đã được số hóa 100%, sẵn sàng cho việc tra cứu dữ liệu hoàn toàn trên máy tính.

Có thể khẳng định rằng, tại Điện lực Liên Chiểu, phong trào sáng kiến là nền tảng quan trọng để phát triển các công cụ phần mềm thành ý tưởng chuyển đổi số. Nhiều năm qua, Điện lực luôn coi trọng việc xây dựng nguồn lực chất lượng bằng việc thành lập các nhóm tại từng phòng, ban, hằng ngày bám sát công việc để kịp thời đưa ra các sáng kiến cải tiến sản xuất. Sau quá trình gọt dũa, điều chỉnh hợp lý, các sáng kiến tiếp tục phát triển, trở thành ý tưởng chuyển đổi số, phục vụ đắc lực cho thực tiễn sản xuất tại Điện lực. Ông Trần Thế Thọ - Giám đốc Điện lực chia sẻ, đây là một trong các nhiệm vụ trọng tâm mà đơn vị luôn đặt lên hàng đầu nhằm kịp thời bắt nhịp xu thế, góp phần cùng với PC Đà Nẵng, Tổng Công ty Điện lực miền Trung nói riêng thực hiện chuyển đổi số theo đúng lộ trình và mục tiêu đề ra.

Long Tú – Minh Ái

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích