Gần 5.000 học sinh quận Sơn Trà được học bơi miễn phí

.

Từ ngày 7-6, 2.238 học sinh lớp 4 và 2.200 học sinh lớp 5 trên địa bàn quận Sơn Trà được học bơi miễn phí trong mùa hè, với tổng chi phí hơn 380 triệu đồng, do ngân sách địa phương hỗ trợ. Các em được học kỹ năng bơi ngửa, bơi sấp, hít thở và thả nổi trên mặt nước trong khoảng thời gian nhất định. Ngoài ra, Phòng GD-ĐT quận còn tổ chức học bơi miễn phí cho 508 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, do Tổ chức Tầm nhìn thế giới tài trợ.

PHƯƠNG TRÀ

;
.
.
.
.
.
.