Phát huy giá trị lịch sử khu căn cứ cách mạng Huyện ủy Hòa Vang

.

Sáng 7-6, tại hội thảo khoa học về “Vị trí, vai trò của khu căn cứ cách mạng Huyện ủy Hòa Vang”, gần 10 tham luận của các nhân chứng từng tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ trên quê hương Hòa Vang và các nhà nghiên cứu đã tập trung vào 3 nội dung: cung cấp những chi tiết mới về quá trình hình thành, xây dựng và phát triển khu căn cứ cách mạng Huyện ủy Hòa Vang; phân tích mối quan hệ giữa khu căn cứ cách mạng Huyện ủy Hòa Vang với các huyện, xã lân cận với chiến khu Trung Mang và các căn cứ lõm ở đồng bằng; đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử của khu căn cứ cách mạng Huyện ủy Hòa Vang.

Kết luận hội nghị, ông Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử thành phố cho biết, sau hội thảo sẽ nộp hồ sơ công nhận nâng cấp về xếp hạng khu căn cứ cách mạng Huyện ủy Hòa Vang từ di tích lịch sử cấp quốc gia thành di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. Trên cơ sở những bài nghiên cứu, tham luận, Hội sẽ tổ chức soạn thảo bộ tài liệu khoa học để các hướng dẫn viên thuyết minh tại các bảo tàng và đưa vào trường học; đồng thời tổ chức trùng tu, tôn tạo một số hạng mục tại khu căn cứ.

THU THẢO

;
.
.
.
.
.
.