Tuân thủ nghiêm quy trình vận hành hồ chứa

.

Ngày 7-6, tại Đà Nẵng, kết luận hội nghị “Quản lý, vận hành đập thủy điện và phòng, chống thiên tai ngành Công thương năm 2018”, Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng yêu cầu tất cả các đơn vị trong ngành Công thương thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03/CT-BCT ngày 9-5-2018 của Bộ trưởng Bộ Công thương về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018. Sở Công thương các tỉnh, thành phố cần rà soát, xác định cụ thể các khu vực thuộc địa bàn quản lý có nguy cơ ngập lụt, chia cắt để xây dựng kế hoạch, phương án dự trữ hàng hóa thiết yếu đảm bảo cung ứng kịp thời, đầy đủ cho nhân dân; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, không để hiện tượng lợi dụng thiên tai xảy ra nâng giá, găm hàng và đưa hàng kém chất lượng phục vụ nhân dân; chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra các chủ hồ thủy điện, các cơ sở công nghiệp tổ chức thực hiện các quy định về phòng, chống thiên tai và quản lý an toàn đập thủy điện. Bên cạnh đó, công trình thủy điện cần thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý an toàn đập; thực hiện vận hành hồ chứa tuân thủ nghiêm quy trình vận hành liên hồ, đơn hồ; rà soát quy trình vận hành hồ chứa để cập nhật, bổ sung phù hợp với thực tế công trình, đặc điểm hạ du, cập nhật khí tượng thủy văn…

Phương Diệp
 

;
.
.
.
.
.
.