Treo cờ, nghỉ lễ nhân dịp Tết Dương lịch 2019

.

Căn cứ Khoản 1, Điều 115, Bộ luật Lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, Tết và Thông báo số 3238/TB-LĐTBXH ngày 6-8-2018 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc nghỉ lễ, Tết năm 2019, UBND thành phố thông báo việc treo cờ nghỉ lễ nhân dịp Tết Dương lịch 2019 như sau:

1- Dịp Tết Dương lịch: Công chức, viên chức nghỉ từ thứ hai, ngày 31-12-2018 đến hết thứ ba ngày 1-1-2019, đi làm bù vào thứ bảy ngày 5-1-2019.

Như vậy, dịp Tết Dương lịch, công chức, viên chức nghỉ liền 4 ngày, từ ngày thứ bảy 29-12-2018 đến hết thứ ba ngày 1-1-2019.

2- Tất cả các cơ quan, đơn vị, hộ nhân dân và các tàu thuyền thực hiện treo cờ Tổ quốc trong ngày 1-1-2019.

3- Các đơn vị phục vụ công cộng và bảo vệ an ninh, trật tự có kế hoạch bố trí cán bộ làm việc liên tục trong thời gian nghỉ lễ.

4- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức nghiêm túc việc trực cơ quan, bảo đảm an ninh trật tự trong ngày lễ.

;
;
.
.
.
.
.