Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị quyết Quốc hội về phát triển Đà Nẵng

.

ĐNO - Chiều  24-2, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết Quốc hội về phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan thành phố Đà Nẵng tham dự cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp thầm định Nghị quyết Quốc hội về phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại Bộ Tư pháp ngày 24-2 tại Hà Nội.
Quang cảnh cuộc họp thẩm định Nghị quyết Quốc hội về phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 diễn ra ở Bộ Tư pháp ngày 24-2. Ảnh: Bộ Tư pháp

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành liên quan đã cho ý kiến thẩm định đối với Tờ trình số 848/TTr-BKHĐT ngày 13-2-2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các thành viên của Hội đồng thẩm định đã thảo luận, cơ bản thống nhất với đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND thành phố Đà Nẵng về phương án tổ chức mô hình thí điểm chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng và các cơ chế, chính sách đặc thù về quy hoạch, huy động vốn đầu tư phát triển, quản lý tài chính - ngân sách, hỗ trợ phát triển khởi nghiệp sáng tạo, nghiên cứu và phát triển trên địa bàn thành phố.

Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định Nghị quyết của Quốc hội về phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, UBND thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết nói trên, trình Chính phủ cho ý kiến, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV theo quy trình một kỳ họp.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.