Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị

.

Chiều 21-4, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác tham mưu thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” (gọi tắt là Tổ công tác). Tham dự cuộc họp có Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu kết luận tại cuộc họp.  	Ảnh: TRỌNG HÙNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu kết luận tại cuộc họp. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Theo báo cáo, từ khi thành lập đến nay, Tổ công tác đã tập trung tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 43-NQ/TW bảo đảm đúng tiến độ, yêu cầu đề ra. Các thành viên của Tổ công tác chủ động liên hệ, trao đổi với các ngành, các cơ quan Trung ương để xây dựng hoàn chỉnh Đề án cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố và Đề án thí điểm mô hình Chính quyền đô thị.

Đây là 2 đề án quan trọng nhất để hình thành nên dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển thành phố Đà Nẵng. Tổ công tác xác định trong thời gian tới tiếp tục tuyên truyền chuyên sâu Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tham mưu, cụ thể hóa, thể chế hóa việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về phát triển thành phố Đà Nẵng (khi được thông qua); tiếp tục đề nghị Trung ương quan tâm bố trí nguồn lực triển khai các dự án, công trình động lực, trọng điểm. Theo dự kiến, phiên họp Thường kỳ thứ 44 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra từ ngày 20 đến ngày 24-4 tại Hà Nội sẽ xem xét một số cơ chế đặc thù cho thành phố Đà Nẵng.

Tại cuộc họp, các thành viên của Tổ công tác tập trung thảo luận, kiến nghị một số nội dung vướng mắc cần sớm được tháo gỡ; đặc biệt là những nội dung liên quan đến việc xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù và nguồn lực tài chính để triển khai Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị đạt hiệu quả.

Kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và đánh giá cao kết quả bước đầu của Tổ công tác trong việc tham mưu cho Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, nhất là Tổ công tác đã chủ động xây dựng 10 chương trình, 2 kế hoạch để tổ chức triển khai nhằm bảo đảm về mặt tiến độ và thời gian thực hiện Nghị quyết. Mặt khác, Tổ công tác cũng chủ động đề xuất, phối hợp với các cơ quan Trung ương để tham mưu cho Quốc hội và Chính phủ sớm xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù để thành phố thực hiện Nghị quyết 43-NQ/TW.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các thành viên trong Tổ công tác cần tiếp tục bám sát, nghiên cứu 10 chương trình, 2 kế hoạch mà Tổ công tác đã tham mưu cho Thành ủy trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Sở Kế hoạch và Đầu tư cần chủ động phối hợp với Sở Tài chính và các ngành liên quan tham mưu cho Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về cách thức huy động nguồn lực để thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW đạt hiệu quả. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng lưu ý các thành viên trong Tổ công tác cần đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị gắn với công tác triển khai đại hội Đảng các cấp đến từng các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân thành phố.

TRỌNG HÙNG

;
;
.
.
.
.
.