Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo xử lý xe biển xanh vẫn hoạt động dù hết hạn kiểm định

.

ĐNO - Ngày 9-5, Sở Giao thông vận tải cho biết, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đã có công văn chỉ đạo xử lý xe công vụ hết hạn kiểm định, nhưng vẫn hoạt động.

Xe biển xanh hết hạn kiểm định nhưng vẫn hoạt đông. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN
Xe biển xanh hết hạn kiểm định, nhưng vẫn hoạt động. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, chấn chỉnh tình trạng vi phạm pháp luật của các phương tiện giao thông được giao quản lý, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để xảy ra tình trạng sử dụng xe công vụ không bảo đảm các điều kiện về an toàn giao thông khi tham gia giao thông, thực hiện các nhiệm vụ công vụ.

Chủ tịch UBND thành phố cũng giao UBND quận Hải Châu chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm được phản ánh trên báo chí trong thời gian qua, báo cáo kết quả về UBND thành phố trước ngày 15-5-2020.

Đồng thời, giao Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông vận tải, Công an các quận, huyện tiếp tục tăng cường xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn giao thông trên địa bàn, trong đó lưu ý xử lý nghiêm các xe công vụ vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Được biết, trước đó một số thông tin phản ánh trường hợp xe công vụ hết hạn đăng kiểm, nhưng vẫn hoạt động.

PHƯƠNG UYÊN

;
;
.
.
.
.
.