Từ 13 giờ 30-7: Tạm dừng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính

.

ĐNO - Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 30-7, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh ký ban hành Công văn số 4998/UBND-KSTT về việc tiếp tục triển khai công tác phòng, chống Covid-19, trong đó chỉ đạo tạm dừng việc tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tập trung Trung tâm Hành chính thành phố, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính các quận, huyện, phường, xã, kể từ 13 giờ 00 ngày 30 tháng 7 năm 2020 cho đến khi có thông báo mới.

Từ 13 giờ ngày 30-7, tạm dừng tiếp nhận và xử lý hồ sơ thủ tục hành chính tại bộ phận Một cửa Trung tâm hành chính thanh phố và các địa phương trên địa bàn thành phố. Trong ảnh: Giao dịch tại bộ phận Một cửa quận SƠn Trà ngày 28-7.Ảnh: Trọng Huy
Từ 13 giờ ngày 30-7, tạm dừng tiếp nhận và xử lý hồ sơ thủ tục hành chính tại bộ phận Một cửa Trung tâm hành chính thanh phố và các địa phương trên địa bàn thành phố. Trong ảnh: Giao dịch tại bộ phận Một cửa quận Sơn Trà ngày 28-7.Ảnh: TRỌNG HUY

Theo đó, UBND thành phố khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công trực tuyến (tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn) để thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng; sử dụng dịch vụ bưu chính công trong việc gửi hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính. Trong trường hợp cấp thiết, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp liên hệ trực tiếp cơ quan, đơn vị liên quan để được xem xét, giải quyết hồ sơ theo đúng quy định.

UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND quận, huyện, phường, xã thông báo công khai số điện thoại của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và công chức, viên chức được phân công theo dõi, xử lý hồ sơ trên trang thông tin điện tử và tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị để tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp biết, liên hệ công tác; bố trí công chức, viên chức theo dõi, giải quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đăng ký trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến theo đúng quy định. Thực hiện nghiêm các hướng dẫn và khuyến cáo của ngành chức năng trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Yêu cầu tạm dừng việc tổ chức tiếp công dân và tiếp nhận đơn thư trực tiếp tại Trụ sở Ban Tiếp công dân thành phố, quận, huyện, phường, xã kể từ 13 giờ 00 ngày 30 tháng 7 năm 2020 cho đến khi có thông báo mới. Công dân có khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gửi đơn, thư theo đường Bưu điện đến Ban Tiếp công dân thành phố, quận, huyện, phường, xã để được giải quyết theo quy định.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, UBND thành phố yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng phương án làm việc của cơ quan, đơn vị mình một cách phù hợp, tăng cường làm việc trực tuyến tại nhà, bảo đảm tối thiểu 50% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ quan, đơn vị;

Không tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần thiết, không để đình trệ công việc, nhất là công việc có thời gian, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân; chịu trách nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị mình thực hiện các biện pháp khai báo y tế, thực hiện các quy trình bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định, hướng dẫn của cơ quan y tế.

T. HUY

;
;
.
.
.
.
.