Ông Hoàng Sơn Trà được bầu giữ chức Chủ tịch UBND quận Sơn Trà

.

ĐNO - Ngày 21-8, HĐND quận Sơn Trà khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức kỳ họp thứ 11 bầu  ông Hoàng Sơn Trà, Phó Bí thư Quận ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận Sơn Trà.

Ông Hoành Sơn Trà (thứ 2 trái sang) được bầu giữ chức Chủ tịch UBND quận Sơn Trà và bà Trần Thị Thanh Tâm (thứ 2 phải sang) được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND quận Sơn Trà khóa X. ẢNh: TRỌNG HUY
Ông Hoàng Sơn Trà (thứ 2, trái sang) được bầu giữ chức Chủ tịch UBND quận Sơn Trà và bà Trần Thị Thanh Tâm (thứ 2 phải sang) được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND quận Sơn Trà khóa X. Ảnh: TRỌNG HUY

HĐND quận thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND quận Sơn Trà khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Trần Thị Thanh Tâm, Bí thư Quận ủy.

HĐND quận đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND quận Sơn Trà và cho thôi làm Đại biểu HĐND quận khóa X đối với ông Cao Xuân Thắng; bầu cử bà Trần Thị Thanh Tâm giữ chức vụ Chủ tịch HĐND quận Sơn Trà khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.

HĐND quận Sơn Trà miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND quận khóa X đối với ông Phan Duy Hòa, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Sơn Trà; miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận đối với ông Vũ Bá Bảo.

TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.