Huyện Hòa Vang chọn 2021 là "Năm quy hoạch, khôi phục phát triển kinh tế"

.

Huyện ủy Hòa Vang vừa tổ chức hội nghị lần thứ 3, tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Theo đó, Huyện ủy đã thống nhất chọn chủ đề năm 2021 là “Năm quy hoạch, khôi phục phát triển kinh tế” với mục tiêu tổng quát là tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện ba hướng đột phá nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kép: vừa phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa đẩy mạnh thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh, sớm phục hồi tăng trưởng kinh tế... Các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2021: Giá trị tăng thêm trên địa bàn huyện đạt 2.941 tỷ đồng, tăng 64,76% so với năm 2020 (Trong đó: Giá trị tăng thêm nông - lâm - thủy sản đạt 410 tỷ đồng, tăng 15,49%; giá trị tăng thêm công nghiệp - xây dựng đạt 1.056 tỷ đồng, tăng 50,86%; giá trị tăng thêm thương mại - dịch vụ đạt 1.475 tỷ đồng, tăng 102,05%); tổng thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân 10-15%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 61,65 triệu đồng/người/năm, giảm 532 hộ nghèo, giải quyết việc làm cho 2.300 lao động; giảm tỷ lệ sinh con thứ 3+ là 0,25%; gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu giao; phấn đấu 80% tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm.

Theo báo cáo tại hội nghị, mặc dù ảnh hưởng của Covid-19 và tình hình mưa lũ, bão nhưng kinh tế - xã hội năm 2020 của huyện đạt những kết quả tích cực. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 7.531 tỷ đồng, đạt 81,98% so với nghị quyết, bằng 78,3% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp và nông nghiệp, giảm tỷ trọng ngành thương mại-dịch vụ.

Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng, nhất là việc lãnh đạo, chỉ đạo thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hòa Vang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đội ngũ cán bộ sau Đại hội Đảng các cấp được củng cố, sắp xếp kịp thời, bảo đảm lãnh đạo điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra.

S.TRUNG

;
;
.
.
.
.
.