Đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

.

ĐNO - Sáng 25-1, trước giờ khai mạc phiên họp trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng và đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tham dự Đại hội XIII của Đảng, do Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng làm Trưởng Đoàn, cùng tham gia.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa mang dòng chữ:
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".Ảnh: ĐẶNG NỞ
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Trong giờ phút thiêng liêng, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Người đã hiến dâng cuộc đời mình vì độc lập của Tổ quốc và tự do, hạnh phúc của nhân dân, Người đã đặt nền tảng tư tưởng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, đưa đất nước vững bước trên con đường đổi mới, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu nguyện một lòng đi theo con đường Người đã vạch ra, quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 3, từ trên xuống), Trưởng Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tham dự Đại hội XIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 3, từ trên xuống), Trưởng Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tham dự Đại hội XIII của Đảng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tham dự Đại hội XIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tham dự Đại hội XIII của Đảng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, các đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng về Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam họp phiên họp trù bị, hoàn tất công tác chuẩn bị cho phiên khai mạc sẽ diễn ra long trọng vào sáng 26-1.

Đại hội lần thứ XIII của Đảng được tiến hành theo phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, với chủ đề: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

ĐẶNG NỞ

;
;
.
.
.
.
.