Mặt trận các cấp quyết tâm thực hiện tốt bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

.

Sáng 22-1, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong năm 2021. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, là cơ hội để nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thông qua việc lựa chọn, bầu ra các đại biểu tiêu biểu, thật sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tham gia vào Quốc hội và HĐND các cấp.

Theo ông Trần Thanh Mẫn, đến thời điểm này, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành các văn bản liên quan nhằm bảo đảm quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử và thông tri của Ban Thường trực hướng dẫn giám sát cuộc bầu cử. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Mặt trận các cấp cần quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ bảo đảm đúng tiến độ, yêu cầu có chất lượng, góp phần vào thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe triển khai kế hoạch, các văn bản quy định, hướng dẫn, chỉ đạo và tài liệu phục vụ công tác bầu cử; chuẩn bị công tác hiệp thương đối với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; tham gia chuẩn bị dự kiến cơ cấu thành phần và phân bổ số lượng đại biểu Quốc hội cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị; chuẩn bị cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử trong khối Mặt trận; triển khai công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác bầu cử theo quy định.

L.PHƯƠNG - TRUNG NGHĨA

;
;
.
.
.
.
.