Thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đúng thời hạn

.

Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 (gọi tắt là Ủy ban bầu cử thành phố) vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Đà Nẵng.

Theo kế hoạch, việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử: Ủy ban bầu cử thành phố, Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Hòa Vang, Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND của 11 xã thuộc huyện Hòa Vang, Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Ban bầu cử đại biểu HĐND các cấp, Tổ bầu cử phải hoàn thành trước ngày 14-3-2021.

Các công việc phải hoàn thành theo mốc thời gian chậm nhất: về ứng cử, hiệp thương, lựa chọn giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND lần thứ nhất phải hoàn thành chậm nhất vào ngày 17-2, lần thứ hai là ngày 19-3 và lần thứ ba là ngày 18-4; việc công bố danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND phải hoàn thành chậm nhất vào ngày 28-4, niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND chậm nhất trong ngày 3-5; việc lập và niêm yết danh sách cử tri chậm nhất là ngày 13-4 phải hoàn thành.

Ngày bầu cử toàn quốc đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến là ngày chủ nhật, ngày 23-5-2021. Việc công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV chậm nhất là ngày 12-6; kết quả bầu cử đại biểu HĐND thành phố, đại biểu HĐND huyện Hòa Vang và đại biểu HĐND 11 xã thuộc huyện Hòa Vang được công bố chậm nhất là ngày 2-6.

Đến nay, thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành việc thành lập Ủy ban bầu cử thành phố, Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Hòa Vang, Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND của 11 xã thuộc huyện Hòa Vang. Do thực hiện tổ chức chính quyền đô thị từ ngày 1-7-2021 theo tinh thần Nghị quyết số 119/2020/QH14 nên kỳ bầu cử này thành phố Đà Nẵng không tiến hành bầu cử đại biểu HĐND tại các quận và đại biểu HĐND của 44 phường thuộc các quận: Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Cẩm Lệ.

S.TRUNG

;
;
.
.
.
.
.