THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC:

Tài chính phải góp phần khơi dậy và giải phóng nhiều nguồn lực của đất nước

.

Ngày 8-1, phát biểu tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 do Bộ Tài chính tổ chức, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhận định, trong thành công chung của đất nước, ngành Tài chính đã góp phần không nhỏ khi hoàn thành toàn diện nhiệm vụ trong 5 năm, mà đặc biệt năm 2020 với đầy khó khăn, thách thức.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ những kết quả trong lĩnh vực tài chính, ngân sách như: thu ngân sách Nhà nước vượt xa số báo cáo Quốc hội, nợ công giảm từ 64,5% đầu nhiệm kỳ về mức 55,8% GDP, tạo không gian tài khóa cần thiết hỗ trợ nền kinh tế. Ngành Tài chính đã triển khai nhiều giải pháp chính sách tài khóa linh hoạt như miễn, giảm, giãn thuế, phí và lệ phí, tiền thuê đất với gần 124.000 tỷ đồng; hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh vượt qua khó khăn do Covid-19. Thu ngân sách Nhà nước cả năm đạt 98% dự toán, tăng 184.000 tỷ đồng so với số báo cáo Quốc hội.

Năm 2021, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị ngành tài chính thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, bám sát phương châm hành động của Chính phủ để tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết của Chính phủ (Nghị quyết số 01/NQ-CP và số 02/NQ-CP), tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương trong điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ chủ động, linh hoạt nhằm điều tiết vĩ mô, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và các cân đối lớn của nền kinh tế. Thứ hai, tập trung thực hiện rà soát sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật, các cơ chế chính sách thuộc lĩnh vực tài chính - ngân sách. Thứ ba, làm tốt công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước, bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thu phát sinh; tăng cường chống thất thu, chuyển giá, trốn lậu thuế, buôn lậu, gian lận thương mại...; giảm nợ đọng thuế năm 2021 xuống dưới 5% tổng thu ngân sách Nhà nước; phấn đấu tăng thu ngân sách Nhà nước tối thiểu 3% so dự toán theo Nghị quyết Chính phủ, tỷ lệ động viên vào ngân sách Nhà nước đạt 15,5% GDP. Thứ tư, điều hành chi ngân sách Nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Kiểm soát bội chi ngân sách Nhà nước trong phạm vi 4% GDP và phấn đấu thấp hơn.

Thứ năm, tăng cường quản lý giá, thị trường, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, nhất là dịp Tết Nguyên đán, đồng thời, quản lý và phân phối hiệu quả trong những trường hợp cứu trợ cấp bách.

Thứ sáu, đẩy mạnh phát triển đồng bộ và nâng cao chất lượng thị trường tài chính, chứng khoán, bảo hiểm, các sản phẩm bảo hiểm, mở rộng các kênh phân phối bảo hiểm mới, tăng cường kết nối sản phẩm bảo hiểm với các dịch vụ tài chính khác, ngang tầm khu vực và quốc tế, đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Đối với nhiệm vụ thứ bảy, đẩy mạnh cơ cấu lại, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, nâng cao hiệu quả quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Thứ tám, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành tài chính có tâm, có tầm; giải phóng sức sản xuất từ chính sách tài chính. Thứ chín là hội nhập quốc tế sau khi thực thi các FTA. Đánh giá tác động kịp thời để điều chỉnh chính sách, không để chính sách ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước.

MAI QUẾ

;
;
.
.
.
.
.