Tập trung xây dựng Đà Nẵng thành Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia

.

ĐNO - Ngày 17-3, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đồng chủ trì buổi làm việc giữa Thường trực Thành ủy với Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về công tác xây dựng Đảng và tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam.

Ủy viên Trung ương, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc. Ảnh: KHANG NINH
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc. Ảnh: KHANG NINH

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và biểu dương các thành tích của ngành KH&CN thành phố trong thời gian qua, đồng thời cho rằng Sở KH&CN đã thực hiện toàn diện các nhiệm vụ xây dựng Đảng và nhiệm vụ chuyên môn.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, về công tác xây dựng Đảng, trong thời gian tới, Sở KH&CN cần tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được, tạo nền tảng thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn.

Trong đó, cần thực hiện tốt các yêu cầu của Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị 04-CT/TU ngày 8-1-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên trong tình hình mới cùng các yêu cầu của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố. Bên cạnh đó, cần tiếp tục làm tốt công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm các vị trí việc làm theo đặc thù công việc. Về các nhiệm vụ chuyên môn, Sở KH&CN cần bám sát chức năng, nhiệm vụ là cơ quan quản lý nhà nước, tham mưu cho UBND thành phố.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị trong năm 2021, Sở KH&CN cần triển khai nghiêm túc, hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm gồm: "Xây dựng cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố tích hợp với nền tảng triển lãm thực tế ảo, góp phần xây dựng thành phố thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo"; "Đẩy mạnh cải cách hành chính trong ngành KH&CN"; "Phát triển sàn giao dịch công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, phát triển thị trường".

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, việc xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của ngành KH&CN trong những năm đến, cần có kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể.

Sở KH&CN cần đánh giá, đề ra giải pháp tăng cường hiệu quả hợp tác, nâng cao hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong bối cảnh phát triển kinh tế số, chính quyền số của thành phố. Ngoài ra, phối hợp với các sở, ngành để tham mưu, xây dựng thể chế thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với các đặc thù vượt trội so với quy định chung.

Sở KH&CN cần rà soát, đánh giá hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong nghiên cứu, đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở đó, tham mưu cho UBND thành phố sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, tránh tình trạng lệch pha giữa chính sách và vận dụng. Về cơ sở hạ tầng cho KH&CN, quan điểm của Thành ủy là đặt việc khai thác hiệu quả lên hàng đầu.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Sở KH&CN cần nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học trên địa bàn thành phố. Việc xác định danh mục các công trình nghiên cứu phải có tính khả thi, hiệu quả, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, không chạy theo số lượng. Ngành KH&CN phải là đơn vị chủ động “đặt hàng” các vấn đề cần nghiên cứu cho những nhà khoa học, trường đại học…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị, Đảng bộ Sở KH&CN cần tiếp tục quan tâm đến công tác chính trị tư tưởng cho đảng viên và công chức, viên chức, bảo đảm thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan và hoạt động Đảng.

Về công tác chuyên môn, Sở KH&CN cần nắm sát các văn bản chủ trương, chính sách của Trung ương và thành phố để tham mưu, triển khai hiệu quả, chất lượng, đúng tiến độ và đầy đủ các nội dung theo chỉ đạo. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, KH&CN, đổi mới sáng tạo phải lấy doanh nghiệp làm trung tâm; các trường đại học, viện nghiên cứu làm chủ thể.

Song hiện ở thành phố, các trường đại học, viện nghiên cứu vẫn chỉ đóng vai trò đơn vị hỗ trợ; các doanh nghiệp cũng chưa có nhiều chính sách, chưa tận dụng nguồn lực để phục vụ KH&CN và đổi mới sáng tạo. Chỉ khi có sự đồng tài trợ giữa Nhà nước và doanh nghiệp thì mới có đủ nguồn lực tạo ra công nghệ mới, công nghệ nguồn có thể đột phá.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Sở KH&CN tham mưu cho lãnh đạo thành phố để phát triển các sản phẩm OCOP (chương trình quốc gia “Mỗi xã một sản phẩm”) đa dạng hơn, tạo việc làm cho nông dân. Đồng thời, đẩy mạnh nghiên cứu, hỗ trợ huyện Hòa Vang trong việc chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp công nghệ cao cho bà con, nhân rộng các mô hình sản phẩm hiệu quả.

Giám đốc Sở KH&CN Lê Đức Viên cho biết, trong năm 2020, về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Sở KH&CN luôn đặt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên lên hàng đầu; thực hiện nghiêm túc công tác tổ chức và sinh hoạt Đảng; chú trọng, chủ động công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; triển khai thực hiện sâu rộng công tác dân vận, dân chủ cơ sở.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở KH&CN chỉ đạo hoàn thành xuất sắc 3 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: “Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động nghiên cứu ứng dụng, đổi mới công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”, “Xây dựng chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”, “Tăng cường công tác kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng”.

Bên cạnh đó, tham mưu ban hành 16 văn bản phục vụ trực tiếp hoạt động KH&CN. Công tác phát triển tiềm lực KH&CN luôn được chú trọng, đặc biệt là việc phát triển cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực. Năm 2020, hoạt động chuyên môn KH&CN tăng 125 nghìn tỷ đồng, tương ứng 5,8% so với năm 2019. KH&CN là ngành có điểm phần trăm đóng góp vào tăng trưởng 2020 thực tế của thành phố đứng vị trí thứ 5/20 nhóm ngành kinh tế cấp 1.

Năm 2021, Đảng bộ Sở KH&CN tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, sắp xếp nhân sự theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Về nhiệm vụ chính trị, sẽ tiếp tục đổi mới, hoàn thiện và triển khai các cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch để thúc đẩy phát triển KH&CN; nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng, an toàn bức xạ hạt nhân và hoạt động sở hữu trí tuệ; nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển thị trường KH&CN…

KHANG NINH

 

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích