Tập trung kiểm tra, giám sát các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm

.

Ngày 7-4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc ngành kiểm tra Đảng quý 1-2021. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Đà Nẵng có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (giữa) tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: P.V
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (giữa) tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: P.V

Theo báo cáo tại hội nghị, trong quý 1-2021, cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng gắn với đặc điểm, tình hình của từng địa phương, đơn vị.

Trong quý 1, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 1.744 tổ chức Đảng và 6.323 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận 32 tổ chức Đảng có vi phạm, khuyết điểm, trong đó 1 tổ chức Đảng phải thi hành kỷ luật; 51 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm, trong đó 8 trường hợp phải thi hành kỷ luật. Nội dung kiểm tra chủ yếu về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và công tác cán bộ. UBKT Trung ương quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 5 tổ chức Đảng; kiểm tra và đề nghị thi hành kỷ luật 2 đảng viên bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng.

Các nội dung kiểm tra tiếp tục tập trung vào những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội như: công tác cán bộ; quản lý, sử dụng tài chính; tài sản công; đất đai, tài nguyên khoáng sản; thực hiện các dự án đầu tư; mua sắm trang thiết bị y tế; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện trách nhiệm nêu gương...

Về nhiệm vụ quý 2-2021, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú đề nghị, UBKT các cấp cần tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc; đồng thời xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng sát với thực tiễn từng địa phương, đơn vị, nhất là những nội dung về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Bên cạnh đó, cần kịp thời thể chế hóa, cụ thể hóa các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thành các văn bản, quy định, hướng dẫn cụ thể, bảo đảm đồng bộ, khoa học, dễ thực hiện; trong đó chú trọng đổi mới, cải tiến phương pháp, quy trình kiểm tra, giám sát, tập trung những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm.

Các địa phương, đơn vị cần đẩy mạnh tuyên truyền, quyết liệt hơn nữa trong công tác kiểm tra, giám sát; lắng nghe ý kiến của nhân dân, báo chí, công luận; chọn vụ việc điển hình để kiểm tra, xử lý nghiêm, nhất là đối với những vụ việc có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Bên cạnh đó cần xem xét, giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại tố cáo liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp.                        

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.