Phát huy vai trò của phụ nữ đóng góp phát triển kinh tế - xã hội

.

Ngày 30-6, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Liên Chiểu tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phụ nữ quận đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Chi hội phụ nữ tiêu biểu”, “Phụ nữ phát triển kinh tế”... thu hút hàng ngàn luợt hội viên/gia đình hội viên phụ nữ tham gia, nhờ vậy các cấp Hội đã giúp 932 hộ phụ nữ nghèo và 305 hộ cận nghèo thoát nghèo bền vững...

Trong nhiệm kỳ đến, các cấp hội phụ nữ quận Liên Chiểu xác định phát huy vai trò chủ thể, tiềm năng, thế mạnh của phụ nữ để giúp nhau thực hiện tốt vai trò công dân, người lao động... Bên cạnh đó, 100% tổ chức hội, 80% hội viên phụ nữ được học tập, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Hằng năm có 20% phụ nữ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ, giúp đỡ để thoát nghèo. Mỗi năm thành lập 3 mô hình kinh tế, hỗ trợ thành lập một hợp tác xã/tổ liên kết do phụ nữ quản lý... Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 21 người, bà Lê Thị Hằng tái cử chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Liên Chiểu.

T.S

;
;
.
.
.
.
.