Danh sách các tổ chức, cá nhân ủng hộ công tác phòng, chống covid-19 tại thành phố Đà Nẵng (từ ngày 4-9 đến 12-9-2021)

.

ĐNO - Thực hiện Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; để ủng hộ các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ chống Covid-19, người khu vực bị cách ly; đồng thời, tập trung ưu tiên nguồn lực hỗ trợ vắc-xin ngừa Covid-19 cho nhân dân; thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, nhiều cá nhân, doanh nghiệp đã ủng hộ để chung tay cùng thành phố chống dịch.

Sau đây là danh sách ủng hộ:          

1- Công ty Mikgroup: 500.000.000 đồng. 

2- Ngân hàng Quốc tế-VIB Chi nhánh Đà Nẵng: 50.000.000 đồng.  

3- Trường Tiểu học Ngô Quyền, Đà Nẵng: 2.000.000 đồng.  

4- Cán bộ, đảng viên và nhân dân quận Thanh Khê: 968.878.800 đồng.  

5- Công ty cổ phần Xây dựng và phát triển City A Homes: 15.500.000 đồng.   

6- Tỉnh Sơn La: 40 tấn chuối tây; 5 tấn nhãn; 12 tấn su su; 13 tấn cải củ; 30 tấn bí đỏ.

7- Chùa Vinh Quang - Hà Nội, Ban tổ chức cuộc thi Hoa khôi Hòa Bình Việt Nam cùng các mạnh thường quân: 10 tấn rau củ quả các loại; 1 tấn gạo; 5.000 quả trứng gà; 1 thùng bình sát khuẩn họng.                 

 8-  Công ty cổ phần Đất Xanh miền Trung: 5 tấn gạo.

 Tổng cộng: 1.536.378.800 đồng; 110 tấn rau củ quả các loại; 6 tấn gạo, 5.000 quả trứng gà, 1 thùng bình sát khuẩn họng.

;
;
.
.
.
.
.