Chính trị - Xã hội

Tiếp tục hướng dẫn triển khai cấp giấy đi đường QRCode

21:47, 10/09/2021 (GMT+7)

ĐNO - Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa ban hành Văn bản số 2622/STTTT-CNTT ngày 10-9 hướng dẫn tiếp tục triển khai giấy đi đường QRCode áp dụng sau ngày 11-9.

Đà Nẵng tiếp tục triển khai Giấy đi đường QR code. Ảnh; THU HÀ.
Đà Nẵng tiếp tục triển khai giấy đi đường QRCode. Ảnh: THU HÀ

Theo đó, thực hiện Quyết định số 2905/QĐ-UBND ngày 3-9 của Chủ tịch UBND thành phố về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách để phòng, chống Covid-19 theo Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 30-7 của Chủ tịch UBND thành phố; Công văn số 5689/UBND-KGVX ngày 3-9 về việc hướng dẫn triển khai thực hiện cấp giấy đi đường QRCode; theo kết luận của lãnh đạo thành phố tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố ngày 10-9 về việc tiếp tục triển khai giấy đi đường đến ngày 18-9, Sở TT&TT hướng dẫn tiếp tục triển khai giấy đi đường QRCode.

Cụ thể, đối với giấy đi đường đã cấp, các giấy đi đường đã cấp trước đây (ghi hiệu lực đến ngày 11-9-2021) hết hiệu lực sử dụng từ 8 giờ ngày 12-9-2021.

Đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã được phê duyệt, cấp giấy và không thay đổi thông tin, nhân viên: sử dụng tài khoản đã cấp, đăng nhập vào ứng dụng (tại địa chỉ https://giaydiduong.danang.gov.vn) để lấy giấy đi đường mới (ứng dụng đã tự động cấp giấy mới, có hiệu lực từ ngày 12-9-2021 đến ngày 18-9-2021), in và triển khai cho nhân viên sử dụng theo quy định.

Đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã được phê duyệt, cấp giấy và có thay đổi thông tin, nhân viên sử dụng tài khoản đã cấp: đăng nhập ứng dụng để thu hồi các giấy đi đường cũ (không đăng ký và nộp hồ sơ lại). Sau khi cơ quan phê duyệt xác nhận hủy, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện cập nhật danh sách mới lên hệ thống theo đúng số lượng được cấp; in, phát hành cho nhân viên sử dụng theo hướng dẫn tại Công văn số 2552/STTTT-CNTT ngày 3-9 của Sở TT&TT.

Các cơ quan, địa phương được UBND thành phố giao trách nhiệm phê duyệt tiếp tục hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp trong thu hồi, đăng ký thay đổi, cấp mới giấy đi đường; đồng thời tập trung hậu kiểm các giấy đã cấp, hủy, thu hồi các giấy không đúng quy định và chuyển Công an thành phố xử lý các trường hợp vi phạm (nếu có).

Đối với hồ sơ đăng ký cấp mới giấy đi đường: bảo đảm lĩnh vực được phép hoạt động và tỷ lệ người làm việc theo Quyết định số 2905/QĐ-UBND tiếp tục đăng ký và cấp mới theo hướng dẫn tại Công văn số 5689/UBNDKGVX của UBND thành phố.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng giấy đi đường QRCode: https://bit.ly/HDSD-UngdunggiaydiduongQRcode. Đường dây nóng hướng dẫn sử dụng ứng dụng tại tổng đài: 0236.1022; 0236.383.1022 hoặc Phòng Công nghệ thông tin, Sở TT&TT: 0236.3840.125.

Sau bước đầu triển khai cấp giấy đi đường QRCode hiệu quả, Sở TT&TT đang hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa triển khai ứng dụng giấy đi đường này.

THU HÀ

.