Danh sách các tổ chức, cá nhân ủng hộ công tác phòng, chống Covid-19 tại thành phố Đà Nẵng (từ ngày 1-10 đến 8-10-2021)

.

ĐNO - Thực hiện Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; để ủng hộ các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ chống Covid-19, người khu vực bị cách ly; đồng thời, tập trung ưu tiên nguồn lực hỗ trợ vắc-xin ngừa Covid-19 cho nhân dân; thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, nhiều cá nhân, doanh nghiệp đã ủng hộ để chung tay cùng thành phố chống dịch.

Sau đây là danh sách ủng hộ:

1- TRINH CONG SON (lần 2):         15.000.000 đồng

2- Công ty CP SOVITCOM:  50.000.000 đồng

3- Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam - CN Đà Nẵng: 30.000.000 đồng

4- Trường THPT Ngô Quyền: 3.200.000 đồng

5- Cán bộ và nhân dân quận Liên Chiểu (đợt 3): 44.025.000 đồng

6- Trung tâm Khuyến ngư-nông-lâm thành phố Đà Nẵng:  6.466.000 đồng

Tổng cộng: 148.691.000 đồng

 

;
;
.
.
.
.
.