Chính trị - Xã hội

Kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính 17 lĩnh vực

08:15, 12/10/2021 (GMT+7)

UBND thành phố vừa ban hành quyết định thông qua phương án kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, UBND thành phố thông qua các phương án kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính: nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin, giảm chi phí tuân thủ, rút ngắn thời gian giải quyết, điều chỉnh thành phần hồ sơ cho phù hợp hơn… ở 17 lĩnh vực bao gồm: lĩnh vực thuộc thẩm quyền Sở Khoa học và Công nghệ (9 thủ tục); Sở Kế hoạch và Đầu tư: thủ tục đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã (1 thủ tục); Sở Du lịch (6 thủ tục); Sở Văn hóa và Thể thao (5 thủ tục); Sở Tư pháp (2 thủ tục); Sở Giáo dục và Đào tạo (4 thủ tục); Sở Nội vụ (3 thủ tục); Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2 thủ tục); Sở Y tế (11 thủ tục); Sở Giao thông vận tải (8 thủ tục); Sở Tài nguyên và Môi trường (7 thủ tục); Sở Công Thương (7 thủ tục); Sở Thông tin và Truyền thông (4 thủ tục); Ban quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (1 thủ tục); lĩnh vực thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (10 thủ tục); lĩnh vực thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã (1 thủ tục); các lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp trên địa bàn thành phố (2 thủ tục).

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực thi đối với các thủ tục hành chính thuộc phương án sau khi các phương án kiến nghị đơn giản hóa được các cơ quan có thẩm quyền thông qua.

T. HUY

.