Tuyên dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc phòng, chống Covid-19

.

Ngày 8-10, Quận Đoàn Thanh Khê tuyên dương và tặng quà 10 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống Covid-19.

Từ khi Covid-19 lần thứ 4 bùng phát, Quận Đoàn huy động hơn 10.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động phòng, chống dịch như đi chợ giúp dân, tiếng loa thanh niên, hỗ trợ xét nghiệm Covid-19, tham gia vận chuyển nhu yếu phẩm, hỗ trợ các chốt trực Covid-19, hỗ trợ người dân khai báo y tế...

Ngoài ra, Quận Đoàn còn vận động và ủng hộ gần 6.000 suất quà cho gia đình khó khăn, tặng 10.250 mũ chống giọt bắn, 10.000 khẩu trang y tế cho lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch.

T.S

;
;
.
.
.
.
.