Kỳ họp thứ 4, HĐND thành phố diễn ra ngày 8, 9, 10-12

.

HĐND thành phố vừa có thông báo về việc tổ chức kỳ họp lần thứ 4, HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, kỳ họp sẽ diễn ra vào các ngày 8, 9, 10-12-2021 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến từ hội trường HĐND thành phố, số 42 Bạch Đằng.

Kỳ họp nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền, thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2021, giải quyết kiến nghị của cử tri, đề ra phương hướng và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; cho ý kiến các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các ngành, cơ quan liên quan và một số nội dung quan trọng khác.

T. HUY

;
;
.
.
.
.
.