Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị Văn hóa toàn quốc

.

Sáng 24-11-2021, tại Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội), các đồng chí lãnh đạo,  nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc,Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Hội nghị.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc,Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Hội nghị.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Hội nghị.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Hội nghị.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan Triển lãm
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan Triển lãm "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi".
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự hội nghị.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu tham quan triển lãm và trưng bày các hiện vật, di sản văn hóa tại hội nghị. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
Các đại biểu tham quan triển lãm và trưng bày các hiện vật, di sản văn hóa tại hội nghị. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
Các đại biểu tham quan triển lãm và trưng bày các hiện vật, di sản văn hóa tại hội nghị.
Các đại biểu tham quan triển lãm và trưng bày các hiện vật, di sản văn hóa tại hội nghị.
Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh tại hội nghị.
Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh tại hội nghị.
Các đại biểu giao lưu bên lề hội nghị. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
Các đại biểu giao lưu bên lề hội nghị. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
Các đại biểu chụp ảnh chung. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
Các đại biểu chụp ảnh chung. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Theo TTXVN/Vietnam+

;
;
.
.
.
.
.