Nhiều vi phạm xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố

.

ĐNO - Ngày 29-6, Chánh Thanh tra thành phố Phan Thanh Long ký thông báo số 463/TB-TTTP thông báo kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm phục vụ phòng, chống Covid-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố.

Theo đó, quá trình thanh tra, Thanh tra thành phố tập trung kiểm tra, đánh giá việc xác định nhu cầu mua sắm, lập kế hoạch mua sắm và việc chỉ đạo điều hành công tác mua sắm; kiểm tra, đánh giá việc thực hiện mua sắm như: chuẩn bị lựa chọn nhà thầu (lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu...), tổ chức lựa chọn nhà thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, ký hợp đồng, thanh toán, tiếp nhận, bàn giao trang thiết bị y tế, quyết toán kinh phí mua sắm. Thanh tra thành phố đã phát hiện các vi phạm, tồn tại, thiếu sót.

Cụ thể, về quyết định mua sắm hàng hóa tại CDC Đà Nẵng, việc xác định số tượng hàng, tồn kho, áp dụng định mức sử dụng vật tư làm căn cứ xác định nhu cầu để quyết định mua sắm không bảo đảm quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 34 Luật Đấu thầu và khoản 2 Điều 4 Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 11-3-2019 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Về việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Thiếu sót trong việc không ban hành văn bản gửi các đơn vị cung cấp hàng hóa trên địa bàn đề nghị báo giá để làm cơ sở xây dựng giá gói thầu. Có dấu hiệu hợp thức hóa các báo giá, ngày ghi trên báo giá sau thời điểm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, không đủ căn cứ giá để xây dựng giá gói thầu là không đúng quy định.

Thiếu sót trong việc không tham khảo giá trúng thầu trên cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc Bộ Y tế khi xác định giá gói thầu đối với một số mặt hàng.

Việc xác định giá gói thầu để thực hiện mua sắm có tham khảo giá trúng thầu, nhưng cao hơn giá trên cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc Bộ Y tế đối với một số một hàng.

Đối với việc lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Có thiếu sót trong việc sử dụng mẫu văn bản, không đầy đủ các nội dung, đặc biệt thiếu các nội dụng về phân công việc liên quan đến các gói thầu thực hiện trước với giá trị tương ứng và lý do không áp dụng hình thức đầu thầu rộng rãi khi trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thấu. Không có văn bản trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu thuộc thẩm quyền phê duyệt của Giám đốc CDC Đà Nẵng là không đúng theo quy định.

Văn bản trình duyệt của CDC Đà Nẵng và báo cáo thẩm định của Sở Y tế không thể hiện cụ thể tính cấp bách của tình hình dịch, cũng như không nêu cụ thể phương án ứng phó theo từng cấp độ dịch bệnh để xác định lượng, chủng loại cần mua thuộc phạm vi quản lý để tổ chức thực hiện mua sắm đáp ứng yêu cầu cấp bách trong phòng chống dịch.

CDC Đà Nẵng không tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu và phê duyệt quyết định mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu không đúng quy định tại Luật Đấu thầu.

Trong việc tổ chức đấu thầu, CDC Đà Nẵng có sai sót trong việc thông báo, chào giá, chào hàng cạnh tranh, thành phần báo giá, đăng tải thông báo mời chào, tiếp nhận báo giá, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, sử dụng báo giá của các nhà thầu không đủ tư cách hợp lệ, nhà thầu trúng thầu không nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định pháp luật.

Hồ sơ trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của CDC Đà Nẵng không đầy đủ các thủ tục thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu không nêu rõ ý kiến của bên mời thầu đối với các ý kiến, đề xuất, kiến nghị của tổ chuyên gia; báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ chuyên gia; không có báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho hình thức chào hàng cạnh trạnh rút gọn, chỉ định thầu rút gọn cho 1 nhà thầu không đủ tư cách hợp lệ, vi phạm Luật Đấu thầu.

Việc tiếp nhận hàng trước thời điểm phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đã vi phạm Luật Đấu thầu. Theo giải trình của đơn vị, do tình hình dịch diễn biến phức tạp nên đã mượn hàng trước để kịp thời sử dụng. Tuy nhiên, không có hồ sơ, tài liệu chứng minh việc mượn hàng, trả hàng.

Nhiều văn bản liên quan đến hồ sơ thầu được cập nhật sau ngày ban hành trên hệ thống, tồn tại nhiều văn bản cùng số cùng ngày nhưng khác nhau về nội dung và không tìm thấy văn bản trên hệ thống văn bản quản lý điều hành tại CDC.

Việc chênh lệch hàng hóa giữa phiếu nhập kho và hợp đồng cung cấp hàng hóa phản ánh việc nhập kho, theo dõi, quản lý hàng hóa tại CDC Đà Nẵng là không đầy đủ, thiếu chặt chẽ, không theo dõi hàng hóa do đơn vị trực tiếp mua sắm và hàng hóa nhận từ các đơn vị tài trợ theo quy định. Ngoài ra, một số phiếu nhập kho có thời gian không phù hợp. Việc lập hóa đơn của đơn vị cung ứng hàng hóa khi chưa chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua là không đúng quy định.

Đối với các nội dung có dấu hiệu tội phạm liên quan đến 33 gói thầu do Cửa hàng Đại Phát và Công ty Tam Lập Phát trúng thầu, căn cứ các quy định tại nghị định số 86, thông tư liên tịch số 3 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, Thanh tra thành phố đã chuyển cơ quan điều tra Công an thành phố điều tra, xử lý đối với các nội dung có dấu hiệu tội phạm.

Ngoài ra, Thanh tra thành phố cũng phát hiện thêm các khuyết điểm, vi phạm khác như: thiếu sót về việc không đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đang tải không đầy đủ kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu theo quy định của Luật Đấu thầu. CDC Đà Nẵng thực hiện phân bổ vật tư y tế với giá trị giá hơn 1,366 tỉ đồng từ tháng 10-2020 đến ngày 31-12-2020 để thực hiện xét nghiệm Covid-19 có thu tiền đối với công dân nhập cảnh từ nguồn ngân sách nhà nước không đúng theo các quyết định của Sở Y tế về việc bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 phục vụ công tác phòng, chống địch Covid-19.

Từ kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra thành phố kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo Cơ quan điều tra Công an thành phố tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật đối với các nội dung có dấu hiệu tội phạm đã được Thanh tra thành phố chuyển sang. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cục thuế thành phố thực hiện kiểm tra, xem xét, xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Đối với Sở Y tế, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm theo quy định đối với các tập thế, cá nhân và có biện pháp xử lý, chấn chỉnh về những vi phạm, hạn chế, thiếu sót trong công tác hướng dẫn, thẩm định, phê duyệt mua sắm, đấu thầu vật tư y tế, sinh phẩm; trong công tác thẩm định quyết toán kinh phí. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, xử lý việc thực hiện các quy định về công tác mua sắm, đấu thầu vật tư y tế, sinh phẩm và và công tác xét duyệt quyết toán hằng năm tại CDC Đà Nẵng nói riêng và các cơ sở y tế trực thuộc nói chung.

Thanh tra thành phố cũng kiến nghị CDC Đà Nẵng kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân và có biện pháp xử lý về những vi phạm, hạn chế, thiếu sót trong mua sắm, đấu thầu, quyết toán kinh phí vật tư y tế, sinh phẩm. Chỉ đạo tổ chức, rà soát và có biện pháp khắc phục thực hiện đúng quy định đối với công tác mua sắm, đấu thầu vật tư y tế, sinh phẩm và nộp số tiền hơn 1,366 tỉ đồng vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

PHAN CHUNG

;
;
.
.
.
.
.