Bốc thăm ngẫu nhiên để xác minh kê khai tài sản 5 cán bộ

.

Ngày 30-8, thông tin từ Thanh tra thành phố cho biết sẽ tiến hành xác minh kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hằng năm (trừ trường hợp cán bộ do cấp ủy quản lý theo phân cấp quản lý cán bộ của Đảng) đang công tác tại 2 cơ quan, đơn vị là Sở Kế hoạch và Đầu tư và Công ty TNHH MTV Nhà Xuất bản Tổng hợp Đà Nẵng.

Tiêu chí lựa chọn người để xác minh là người thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập hằng năm. Không lựa chọn những người đã được xác minh tài sản, thu nhập trong bốn năm liền tính từ ngày 30-12-2021 trở về trước. Những người đang bị điều tra, truy tố, xét xử; người đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận; người đang học tập, công tác ở nước ngoài từ 12 tháng trở lên cũng không thuộc diện lựa chọn.

Việc lựa chọn ngẫu nhiên trong số 5/29 người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 theo hình thức bốc thăm, với kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư 3 người, Công ty TNHH MTV Nhà Xuất bản Tổng hợp Đà Nẵng 2 người. Quá trình bốc thăm lựa chọn, Thanh tra thành phố mời đại diện Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng dự, chứng kiến.

Việc xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập là công tác thường xuyên theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30-10-2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Thông qua công tác xác minh tài sản, thu nhập giúp ngăn ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm đối với người kê khai theo quy định của pháp luật.

Trước đó, 24-8, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tổ chức hội nghị bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 theo Kế hoạch số 34-KH/UBKTTU ngày 10-8-2022 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy về xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hằng năm là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

T. HUY

;
;
.
.
.
.
.