Phát huy vai trò người cao tuổi trong xây dựng và phát triển đất nước

.

ĐNO - Ngày 18-3, Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và triển khai một số nhiệm vụ năm 2023.

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai quán triệt tại hội nghị.
Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai quán triệt tại hội nghị.

Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự và quán triệt tại hội nghị. Dự hội nghị ở điểm cầu Đà Nẵng có đại diện lãnh đạo các ban trực thuộc Thành ủy, sở, ngành đoàn thể thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai thông tin và định hướng chung những vấn đề về người cao tuổi Việt Nam; đánh giá vai trò của người cao tuổi trong xã hội, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người cao tuổi.

Trong đó, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh vấn đề già hóa dân số ở Việt Nam đang diễn ra rất nhanh. Do đó, Hội Người cao tuổi các cấp phải chủ động phối hợp các cấp ủy, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện và sớm có các chủ trương, chính sách nhằm bảo vệ, phát huy vai trò người cao tuổi, chăm sóc người cao tuổi ngày càng tốt hơn về sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần.

Đồng thời, tạo động lực để người cao tuổi cả nước tiếp tục đóng góp, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, nêu gương sáng trong phong trào thi đua “Tuổi cao, gương sáng” và được hưởng tuổi già trong tôn trọng, an sinh xã hội.

Tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa quán triệt các nội dung chính của Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với một số chuyên đề như: tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050…

Ngoài ra, người cao tuổi cả nước cũng được lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương giới thiệu một số nội dung cơ bản trong cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hội nghị lần này nhằm nâng cao trách nhiệm của Hội Người cao tuổi các cấp trong triển khai, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để sớm đưa nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vào thực tiễn cuộc sống.

Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam đề nghị Ban đại diện Hội Người cao tuổi các tỉnh, thành phố trong cả nước bám sát các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, tập trung vào các nhóm giải pháp vận dụng phù hợp vào thực tiễn, tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trong xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

THIÊN DUYÊN

;
;
.
.
.
.
.