Thời sự và bàn luận

Nới biên độ giao dịch chứng khoán thêm 1% trên hai sàn

15:00, 03/04/2008 (GMT+7)
Ngày 3/4/2008, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã chấp thuận thay đổi biên độ dao động giá trên cả hai sàn giao dịch TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Theo đó, Sở GDCK TP.HCM thay đổi biên độ dao động giá cổ phiếu, chứng chỉ quỹ từ ± 1% lên ± 2% và tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tạm thời điều chỉnh biên độ dao động giá cổ phiếu từ ± 2% lên ± 3%. Quyết định này áp dụng từ ngày 07/4/2008.

nnvhhnhhnnn

Quyết định này áp dụng từ ngày 07/4/2008.

Sở GDCK TP.HCM sẽ có Quyết định điều chỉnh biên độ dao động giá và công bố ra thị trường cách tính giá trần, sàn đối với cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đầu tư có giá tham chiếu dưới 5.000 đồng.


Theo UBCK, thời gian qua, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã thu hẹp biên độ dao động giá nhằm ổn định tâm lý nhà đầu tư, hạn chế việc bán tháo cổ phiếu và các hoạt động giải chấp nhằm ổn định lại hoạt động của thị trường chứng khoán.

Sau một thời gian triển khai, giải pháp trên đã có những tác động tốt đến tình hình thị trường. Căn cứ vào diễn biến của thị trường và tâm lý của nhà đầu tư, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận điều chỉnh nâng biên độ dao động giá cổ phiếu, chứng chỉ quỹ nhằm tăng thêm tính thanh khoản cho hoạt động thị trường.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tiếp tục từng bước nới rộng biên độ trong thời gian tới dựa trên sự hoạt động của thị trường ngày càng ổn định hơn.


.