Xứng đáng với niềm tin của cử tri

.

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, đầy trách nhiệm, kỳ họp thứ 16, HĐND thành phố khóa IX đã khép lại, song sẽ mở ra một chương mới, đặt ra những nhiệm vụ rất quan trọng cho nhiệm kỳ tới, mà ở đó các đại biểu HĐND thành phố xác định phải nỗ lực hơn nữa để đáp ứng kỳ vọng, xứng đáng với niềm tin của cử tri thành phố.  

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn, HĐND thành phố đã đánh giá cao nỗ lực của UBND thành phố, các cấp, các ngành, địa phương trong triển khai thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2020. Song cũng chỉ ra tồn tại, hạn chế, làm rõ các nguyên nhân, nhất là việc không đạt một số chỉ tiêu lớn, quan trọng; việc chậm xử lý những vấn đề bức xúc kéo dài trên các lĩnh vực đời sống xã hội; việc chưa đầu tư đúng mức cho phát triển bền vững. Kỳ họp cũng dành nhiều thời gian để thảo luận tập trung vào những chủ trương, giải pháp mang tính định hướng phát triển bền vững cho thành phố trong thời gian đến.

Bên cạnh đó, đi sâu phân tích và thông qua nghị quyết nhiệm vụ năm 2021 với những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể, căn cơ, phù hợp và 30 nghị quyết trên các lĩnh vực khác với tỷ lệ thống nhất cao. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn lần này tập trung vào việc thực hiện các nghị quyết, thông báo kết luận, các cam kết và những tồn tại, bất cập trong thời gian dài… Điều này thể hiện rõ tâm huyết, trách nhiệm, vai trò đại biểu với cử tri thành phố trong thực hiện nghị quyết cũng như cam kết tại các kỳ họp.

Kỳ họp kết thúc trong tinh thần phấn khởi bởi thành phố đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức của một giai đoạn nhiều biến động và chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh. Như lời phát biểu làm rõ thêm một số nội dung của UBND thành phố tại kỳ họp này của Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ. Đó là một giai đoạn cả thành phố oằn mình, vừa đấu tranh, vừa sửa sai, vừa tập trung tháo gỡ bộn bề những khó khăn, vướng mắc chưa hề có tiền lệ. Mặc dù vậy, thành phố đã nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ được tăng trưởng khá trong giai đoạn 2016-2019. Đặc biệt, thành phố đã nỗ lực tháo gỡ một số vấn đề vướng mắc về đất đai, tìm ra cách giải quyết các vấn đề do lịch sử để lại.  

Với nỗ lực vượt bậc, đến nay mọi việc của thành phố đi dần vào ổn định hơn, từ bộ máy tổ chức, cơ chế vận hành, đến cách thức điều hành, ý thức và nền nếp của cán bộ, công chức đã được định hình rõ nét. Thành quả hôm nay khẳng định sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực rất cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố. Đặc biệt là vai trò của HĐND thành phố trong nhiệm kỳ này rất rõ nét với rất nhiều đổi mới trong hoạt động hướng đến mục tiêu đáp ứng tối đa kỳ vọng của cử tri thành phố.

Kỳ họp thứ 16, HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 đã khép lại nhưng mở ra một giai đoạn mới với những nhiệm vụ quan trọng: đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đi vào cuộc sống và tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) ngày 24-1-2019 về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là nhiệm vụ nặng nề đòi hỏi HĐND thành phố trong 5 tháng còn lại cũng như nhiệm kỳ 2021-2026 cần thể hiện quyết tâm mới, nỗ lực vượt bậc để tạo sức bật vượt thoát chính mình, tạo nên động lực tăng trưởng mới cho thành phố.

Kỳ họp cũng kiện toàn nhân sự chủ chốt, đặc biệt là kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND thành phố. Đây có thể nói là cuộc chuyển giao trọng trách cho một thế hệ mới sau Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, cũng là bước chuẩn bị cho HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Đó là nhiệm kỳ mà thành phố sẽ tổ chức chính quyền đô thị (không còn HĐND quận, phường), trong đó đòi hỏi năng lực, trình độ, tính chuyên nghiệp, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của đại biểu HĐND thành phố phải đáp ứng được yêu cầu của mô hình chính quyền đô thị.

Cử tri thành phố kỳ vọng HĐND thành phố, UBND thành phố với nhân sự chủ chốt mới sẽ tiếp nối, phát huy thành quả của lãnh đạo tiền nhiệm nỗ lực và sáng tạo nhiều hơn, dám làm và quyết tâm làm đến cùng, đưa thành phố phát triển nhanh và bền vững để đạt được mục tiêu mà Nghị quyết số 43-NQ/TW đề ra, đáp ứng kỳ vọng và xứng đáng với niềm tin của cử tri thành phố.

CHU VĂN

;
;
.
.
.
.
.